خبرها

سومین همایش ارتقا توان ساخت داخل


در این همایش شرکتکنندگان از محصولات گروه توربین ماشین خاورمیانه در غرفه مجموعه در سالن نمایشگاهی بازدید بعمل آورده و در رفع وابستگی در حوزه ماشین آلات دوار بحث و تبادل نظر نموند در این میان گروه توربین ماشین خاورمیانه بعنوان یکی ازشرکت های داخلی مقدم بازدید کنندگان گرامی را گرامی داشته و در توسعه حوزه همکاری خود برای صنایع مختلف کشور اعلام آمادگی نمود.