خبرها

مهندس حسن هلالی به عنوان چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران معرفی گردید


همچنین دراین مراسم با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره از تعدای از واحدهای تولیدی فعال در حوزه طراحی، ساخت و تولید در بخش صنعت معدن و تجارت نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد.  برگزیدگان این مراسم بر اساس معیارهای ویژه هیات داوری خانه صنعت و معدن و با همکاری و اشراف سازمان Unido با محوریت کارآفرینی، ابتکار، خلاقیت، نوآوری، کاهش هزینه های تولیدی و صنعتی، مدیریت بحران، پردازش ایده های جدید و دیگر فعالیت های علمی و صنعتی و پژوهشی انتخاب و برگزیده شده اند.