خبرها

رونمايي از روتور CT توربين گازي Ruston TA 1750


جناب آقاي مهندس طباطبايي ، مدير عامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، مدير محترم تداركات و امور كالاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، جناب آقاي مهندس خواجويان و جمعي از مديران عالي اين صنعت در محل دائمي نمايشگاه بين المللي اهواز برگزار گرديد، از مجموعه روتور CT توربين گازيRuston TA1750 كه براي اولين بار در كشور پس از سه سال تلاش مداوم متخصصين اين شركت ساخته شد و تحويل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب شده بود در غرفه آن شركت رونمايي گـرديد.
اين شركت براي اولين بار در كشور روتورهاي CT توربين راستون TA1750 و G.P سولار سنتار را ساخته است كه نمونه هاي آن در شركت نفت فلات قاره ايران منطقه لاوان ، شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ، شركت بهره برداري نفت و گاز كارون و مارون نصب شده اند و گزارش كاركردهاي آنها نيز ارائه شده است. اين پروژه منجر به ارائه چندين مقاله در مجامع بين المللي داخلي و خارجي گرديد و جايزه ويژه جشنواره خوارزمي را به خود اختصاص داد