خبرها

گردهمایی در سالن کنفرانس شرکت پتروشیمی بندرامام


که در این نشست اعضای گروه توربین ماشین پس از بازدید از واحدهای عملیاتی و انبار های آن شرکت محترم و بررسی موارد مورد همکاری به معرفی توانمندیهای ساخت داخل در زمینه ماشین آلات دوار از جمله توربین های گاز و بخار و کمپرسورهای گریز از مرکز پرداختند و در ادامه تعاملات مفیدی در زمینه انتقال تجربیات صورت پذیرفت و با استقبال مدیران محترم پتروشیمی در رابطه با استفاده از توانمندیهای ساخت داخل و بهینه سازی ماشین آلات واحدهای عملیاتی با هدف کاهش هزینه های تولید و رقابتی نمودن محصولات پتروشیمی بندرامام در بازارهای جهانی، زمینه همکاریهای آتی دو شرکت هموار گشت.