خبرها

بازدید از اتمام فرایند پروژه بومی سازی توربین های گازی


بازدید از اتمام فرایند پروژه بومی سازی توربین های گازی 4 مگا وات( مناسب جت رانش کمپرسور) از سوی مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران وارائه گزارش ارتقا توان توربین های گازی و کمپرسوری گریز از مرکز از سوی مدیران پروژه ارائه گردید