خبرها

رونمایی از ساخت توربین گازی با برند ملی


رونمایی از ساخت توربین گازی با حضور رکن الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، بیژن عالیپور، مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب ،حسن هلالی مدیر عامل شرکت توربین ماشین خاورمیانه و جمعی از مدیران صنعت نفت و نماینده مردم شهریار در مجلس روز یکشنبه (١٠ خرداد ماه) در کارخانه توربین ماشین خاورمیانه برگزار شد..