خبرها

دومین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو


شرکت توربین ماشین خاورمیانه با حضور در این کنفرانس، به بررسی پژوهش های انجام شده در مورد ساخت قطعات مورد نیاز و همچنین روش های نوین نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار پرداخت که جزو نیازهای ضروری و استراتژیک کشور می باشد.