خبرها

برگزاری سیمناری با موضوع "توربین انبساطی: کاربردها و چالش‌های فنی"


 گروه توربین ماشین خاورمیانه به عنوان یک مجموعه خصوصی پیشرو در زمینه تجهیزات دوار، فعالیت‌های خود را در به حوزه طراحی، مهندسی، ساخت و راه‌اندازی توربین‌های انبساطی (Turbo-Expander) گسترش داده است. در همین راستا در تاریخ 11 شهریورماه این شرکت اقدام به برگزاری سیمناری با موضوع "توربین انبساطی: کاربردها و چالش‌های فنی" نمود.
در این سمینار یکی از مدیران مهندسی و طراحی یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه توربین‌های انبساطی، ضمن ارائه تجربیات بیش از یک دهه‌ای خود در حوزه طراحی، مهندسی و ساخت توربین‌های انبساطی، به بیان برخی از متداول‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه و راهکارهای ارایه شده پرداختند.