خبرها

اولین تابلو کنترل 2 منظوره در پکیج های توربو پمپ، توربو کمپرسور،توربوژنراتور


این شرکت موفق گردید اولین تابلو کنترل 2 منظوره خود را برای بهره برداری در پکیج های توربو پمپ، توربو کمپرسور،توربو ژنراتور با امکان استفاده همزمان برای حالت ژنراتور و نیز کمپرسور آماده و قابل استفاده است.و کلیه مراحل طراحی، ساخت و سفارش گذاری توسط این شرکت انجام شده که با همکاری یک شرکت داخلی به انجام رسیده.

 

در حال حاضر این تابلو تحویل تیم Packaging شده است  تا اقدامات بعدی لازم جهت بهره برداری صورت پذیرد.

این تابلو، میتوانند امکان صرفه جویی ویژه ای در زمان تولید و نیز یکسان سازی مجموعه در هنگام بهره برداری ر صنعت نفت را به همراه داشته باشند.