خبرها

طراحی و ساخت کامل 2 دستگاه کمپرسوربا تکنولوژی روز از شرکت بورسینگ


2 دستگاه کمپرسور 8 مرحله ای شرکت بورسینگ که با تکنولوژی روز دنیا طراحی شده بود و با روش خاصی توسط شرکت باز طراحی شده و روش های ساخت به امکانات داخل کشور تطبیق وبا یک فرایند ابداعی ساخت و تحویل گردید و پس از طی شدن جلسات توجیحی و نیز وضعیت و شرایط روتورکه با کمک نرم افزارهای جدید و بررسی دینامیکی که برای اولین بار در کشور بروزرسانی و تولید داخل گردیده است، با موفقیت تحویل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گردیده تا مورد بهره برداری قرار گیرد.