خبرها

ثبت اختراعات


تیم مهندسی این شرکت تا کنون ضمن به ثبت رساندن5 ثبت اختراع در کنار اخذ جوایز ویژه از جمله لوح برتر جشنواره خوارزمی، سازنده برتر وزارت نفت، طرح برتر نمایشگاه بومی سازی و خود کفایی ابران 2 دوره اخذ عنوان محصول برتر ملی و تعداد 8 مورد ثبت اختراع جدید را که حاصل نوآوری در شیوه های تولیدی و یا افزایش کارایی راندمان می باشد در دستور کار دارد.

در حال حاضر تولید دستگاه اندازه گیری فرکانس طبیعی جهت استفاده در قطعات دوار، مکانیزم خروجی گاز داغ توربینی با ایجاد تغییرات در محفظه خروجی، تجهیز دیناموتور، ساخت روتور و استاتور ترمز آبی و بهینه سازی ارتقا سیستم کنترل ثبت شده اند.