خبرها

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی تهران


امروز پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه ١٣٩٥ بیست ویکمین نمایشکاه بین المللی نفت تهران با افزایش ٣٠ درصدی کشورهای شرکت کننده در این رویداد مهم آغاز به کار کرد.