خبرها

عباسعلی جعفری نسب مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اعلام کرد:


عباسعلی جعفری نسب مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اعلام کرد:

80 درصد تجهیزات خطوط لوله و مخابرات نفت در ایران تولید می شود.

یک شرکت ایرانی اخیرا توان ساخت توربین های گازی سولار را تا 80 درصد پیدا کرده است

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی به توان ساخت 80 درصد تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور دست یافته است.

عباسعلی جعفری نسب، مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بیان این که اقتصاد مقاومتی معنای وسیعی دارد، افزود: با توجه به نامگذاری امسال به نام << اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل >>یکی از مفاهیم که می توان برای این شعار در نظر گرفت، ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجوداست.