خبرها

بیست ونهمین سال تاسیس رشته مهندسی هوا فضا و پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی شریف


نشست تخصصی بیست ونهمین سال تاسیس رشته مهندسی هوا فضا و پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی شریف با  حضور جناب آقای مهندس هلالی مدیر عامل شرکت توربین ماشین خاورمیانه برگزار شد.