خبرها

بازدید مدیران محترم مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره، رئیس محترم تاسیسات خشکی و رئیس محترم منطقه عملیاتی لاوان از گروه توربین ماشین خاورمیانه


شرکت توربین ماشین خاورمیانه در تاریخ 14/10/1395 میزبان مدیران محترم مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره، رئیس محترم تاسیسات خشکی و رئیس محترم منطقه عملیاتی لاوان بود.

در این بازدید گزارشی از روند تولید تیدا، پکیج توربوژنراتورها، توربو پمپ و توربو کمپرسور مربوطه ارائه گردید که به سمع و نظر بازدید کنددگان رسید و مورد استقبال مدیران محترم واقع گردید.

همچنین در این جلسه آقای مهندس هلالی مدیر عامل و رئیس هیت مدیره گروه توربین ماشین خاورمیانه ضمن خوشامدگوئی گزارشی ازروند اجرایی تولید پکیج ها، خدمات پس از فروش برای سفارش گزاریهای بهره برداران، زمان بندی های تحویل دهی متناسب با نیازوتعداد سفارش ارائه نمودند.

این بازدید چهارمین سری از بازدیدهای صورت گرفته از سوی مدیران و روئسای مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران می باشد که بحمدالله با نقطه نظرات مثبت کارفرما پایان یافت.