توانمندی ها

Services

 • مهندسی و اجرای ریومپ کمپرسورهای فرایندی، توربین‌های بخار و توربین گاز
 • طراحی، مهندسی و پکیجینگ سیستم‌های یکپارچه: توربین گاز، کمپرسورهای فرایندی، توربین بخار، توربو کمپرسور و توربوپمپ
 • توسعه شبیه‌ساز توربین‌های گاز و کمپرسورهای فرایندی
 • طراحی، مهندسی و ساخت بسترهای آزمون عملکرد
 • طراحی و بهینه سازی عملکرد
 • رتروفیت مکانیکی ماشین‌ها
 • مهندسی و اجرای سیستم‌های کنترل UCP و DCS
 • رتروفیت سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق
 • توسعه کدهای محاسباتی پیش‌بینی عملکرد و شبیه‌سازها
 • مهندسی مجدد و ساخت با انواع تکنولوژی‌ها
 • مدل‌سازی و تحلیل روتوردینامیک
 • پایش وضعیت و عملکرد توربوکمپرسورهای و توربین‌ها
 • اجرای سیستم‌های پایش آنلاین
 • مهندسی سیستم پکیج‌های توربوکمپرسور، توربوپمپ و توربوژنراتور
 • طراحی و اجرای سیستم های جانبی توربین گاز و کمپرسور فرایندی
 • مدیریت پروژه‌های EPC در زمینه ماشین دوار

 

 

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com