اورهال اساسی ۱۸ دستگاه توربین سولار سنتار

  • پروژه
  • اورهال اساسی ۱۸ دستگاه توربین سولار سنتار
اورهال اساسی ۱۸ دستگاه توربین سولار سنتار شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران با استفاده از ۸۵% اقلام ساخت داخل
1 (43)
1 (44)
1 (63)
1 (11)

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com