کاتالوگ

کاتالوگ

*لطفا جهت دریافت کاتالوگ، فرم زیر را به درستی پر نمایید.
*بعد از ثبت فرم و ارسال مشخصات لینک دانلود کاتالوگ برای شما در دسترس قرار می گیرد

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com