اورهال و بازسازی بیش از ۴۰ دستگاه انواع کمپرسورهای گریز از مرکز

  • پروژه
  • اورهال و بازسازی بیش از ۴۰ دستگاه انواع کمپرسورهای گریز از مرکز

اورهال و بازسازی بیش از ۴۰ دستگاه  انواع کمپرسورهای گریز از مرکز و ساخت ایمپلرهای مربوطه در مجموعه شرکت توربین ماشین خاورمیانه

2 (49)
2 (30)
2 (28)
2 (16)

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com