مهندسی و ساخت روتور ناحیه داغ

  • پروژه
  • مهندسی و ساخت روتور ناحیه داغ

مهندسی و ساخت روتور ناحیه داغ (Wheels & Shaft) توربین رولز رویس مدل Avon در مجموعه توربین ماشین خاورمیانه

13 (5)
13 (10)
13 (14)
IMG_3186

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com