مهندسی و ساخت کامل توربین گاز ۴ مگاوات

  • پروژه
  • مهندسی و ساخت کامل توربین گاز ۴ مگاوات

طراحی، مهندسی و ساخت کامل توربین گاز ۴ مگاوات ارتقا یافته (تیدا)

TMC-Teeda-M100
TMC 0 (444)
MOH_1053
3

شرکت توربین ماشین خاورمیانه

Turbine Machine

شرکت توربین ماشین خاورمیانه اولین شرکت تولید کننده توربین در ایران

Turbine Machine Company

تماس بگیرید

41457000

Contact Us

41457000

آدرس ایمیل

info@turbinemachine.com

Email Address

info@turbinemachine.com